Heading

 
 
Heading

Danones produktkvalité

Danones produkter håller högsta kvalitet, inte bara i Sverige utan på alla marknader runt
om i världen. Kvaliteten är grunden för Danones filosofi och framgång.

För att kunna garantera en förstklassig produktkvalitet har Danone upprättat ett omfattande kvalitetssäkringssystem, som bygger på tre steg:

  • Insyn i värdekedjan
  • Kontinuerlig kvalitetskontroll
  • Dialog med konsumenterna

Insyn i värdekedjan

För alla Danones produkter säkerställs insyn och spårbarhet i hela värdekedjan. Det innebär att varje produkt du hittar på hyllan i butiken kan spåras tillbaka ända till mjölkleverantören, jordgubbslandet eller till tillverkaren av andra ingredienser. För att säkerställa högsta kvalitet arbetar Danone långsiktigt med sina leverantörer. Det skapar relationer och förståelse för våra processer och kvalitetskrav. Idag har Danone ett samarbete med cirka 1 300 jordbrukare.

Kontinuerlig kvalitetskontroll

Ständiga kontroller på alla punkter i värdekedjan är standard för Danone. Kontrollerna genomförs både internt och av oberoende externa tjänsteleverantörer, för att säkerställa en hög grad av objektivitet.

Kvalitetssäkringen börjar med mjölken, som är den främsta råvaran till alla Danones mejeriprodukter. Danone har speciellt utvecklat programmet ”Kvalitet och säkerhet av mjölk.” Detta innebär att omkring 6 000 prover per dag säkerställer kvaliteten på mjölken och tillverkningsprocessen övervakas kontinuerligt. Sensorisk provning och kontroll bidrar till att alla produkter smakar rätt och har rätt konsistens.

En annan viktig punkt gäller temperaturen under distribution och i butik, eftersom rätt temperatur är en förutsättning för att de probiotiska bakterierna ska hållas levande. Alla kontroller görs regelbundet och personalen som kvalitetssäkrar utbildas kontinuerligt. Målet är maximal produktsäkerhet med den högsta möjliga grad av personligt ansvar.

Dialog med kunderna

Sist och slutligen är det konsumenterna som bedömer våra produkter och kundernas förtroende för våra produkter är avgörande. Därför vill vi ha en nära dialog med våra konsumenter och alla är välkomna med eventuella frågor. Vi gör också regelbundna tester och undersökningar för att få kunskap om önskemål och synpunkter på våra produkter.